Contact us

Andersen Legal in Greece

Leoforos Vasilisis Sofias 103
11521 Athens, Greece

Τηλ: +30 210 3626971
Fax: +30 210 3626974
Email: info@AndersenLegal.gr

Andersen Tax in Greece

Leoforos Vasilisis Sofias 103
11521 Athens, Greece

Tηλ: +30 2130 311137
Fax: +30 2130 311147
Email: info@AndersenTax.gr

Andersen Tax in Cyprus

Leoforos Athalassas 140,
CY-2024, Nicosia, Cyprus

Τηλ: +357 22 456 333
Fax: +357 22 456 445
Email: info@AndersenTax.com.cy