GDPR in a Box

 

Η πλήρης εργαλειοθήκη με όλα όσα χρειάζεστε για να πετύχετε το υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης. Οδηγίες, πολιτικές, διαδικασίες και επιπλέον υποστήριξη και καθοδήγηση σε ένα “πακέτο”.

Προσαρμόστε το με βάση τις δικές σας ανάγκες

GDPR e-learning Box

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GDPR e-learning Box είναι ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως για τους εργαζομένους σας. Στόχος του προγράμματος είναι η  ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εργαζομένων  σας, ώστε να μπορούν αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του GDPR  και να συμβάλουν στη συμμόρφωση της εταιρείας.

Κέρδος της εταιρεία σας: η αποφυγή προστίμων από λάθος διαχείριση των εργαζομένων,  η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η πρόσθετη αξία που αποκτά το προσωπικό σας.

The GDPR in a box – 3600 compliance box

Το 360 Compliance box περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων οδηγιών, εγγράφων και διαδικασιών προκειμένου να είναι δυνατή η συμμόρφωση σας με τον General Data Protection Regulation. Δημιουργήστε τη δική σας εργαλειοθήκη για να μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες συμμόρφωσης και να οδηγήσετε την επιχείρησή σας στη νέα εποχή.

Build Your Box

Data Mapping Box
.

Μήπως η εταιρεία σας διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων; Τότε έχετε υποχρέωση να τηρείτε αρχείο δραστηριοτήτων.

Employment Box
.

Απασχολείτε προσωπικό; Λαμβάνετε βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων; Οι εταιρίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, έχουν με βάση τον GDPR συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι τους.

Privacy & Consent Box

Μήπως η εταιρεία σας διαχειρίζεται στοιχεία πελατών;

Οι εταιρίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πελατών  έχουν με βάση τον GDPR υποχρεώσεις απέναντι τους, όπως ενδεικτικά την υποχρέωση της ενημέρωσης.

Data Processing Agreement Box

Χρησιμοποιείτε υπεργολάβους; Αν ναι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εταιρείες που αναθέτουν δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε υπεργολάβους θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εκτελούντες επεξεργασίας οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις.

Policies & Procedures Box

Έχετε CCTV;  Έχετε cookies στην ιστοσελίδα σας; Αν ναι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία φέρει την ευθύνη και πρέπει να είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις του GDPR.

DPO SERVICES

Η εφαρμογή του General Data Protection Regulation (GDPR), άλλαξε ριζικά το τοπίο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση και περιλαμβάνει πρόσθετες υποχρεώσεις σε υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η υπηρεσία Data Protection Officer (DPO) & Support to Data Protection Officer προσαρμόζεται στις ανάγκες τις επιχείρησης σας και διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση σας με τον General Data Protection Regulation (GDPR)

Add Up to your Box

Training

Εκπαιδευτικά σεμινάρια ενημέρωσης και επιμόρφωσης αναφορικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR. Τα σεμινάρια προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας

Implementation workshops

Εξειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες αναλαμβάνουν την παραμετροποίηση των παραδοτέων, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. Περαιτέρω, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την πρακτική τους  εφαρμογή  στην καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία της εταιρείας.

Data Protection Impact Assessment

Όταν εκτελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ενδεχόμενο υψηλό κίνδυνο για δικαιώματα/ελευθερίες φυσικών προσώπων ή γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών, τότε θα πρέπει να διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Data Breach Advisory

H παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θέτει το GDPR για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαπιστώσουν την παραβίαση και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να την διαχειριστούν.

Website GDPR Audit

Η πλήρης συμμόρφωσης των ιστοτόπων με το κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων έχει αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

REQUEST FOR PROSPOSAL

Εάν θέλετε να πετύχετε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό, βρίσκεστε στο σωστό μέρος.

Επικοινωνήστε μαζί μας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μια προσφορά που να ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες

Andersen Legal is an independent legal firm with a worldwide presence through the member firms and collaborating firms of Andersen Global