Implementation Workshops

Implementation Workshop

Οι εξειδικευμένοι GDPR νομικοί σύμβουλοι επισκέπτονται τα γραφεία της εταιρίας και σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο, τον DPO ή/και τα αρμόδια πρόσωπα που έχουν οριστεί από την εταιρία, κατά τη διάρκεια ενός τρίωρου workshop, εξειδικεύουν και προσαρμόζουν τις λύσεις συμμόρφωσης στις ειδικότερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε εταιρίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν στοχευμένες ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις σε γενικότερα και ειδικότερα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως απασχολούν την εταιρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εγρήγορσης και κατά συνέπεια συμμόρφωσης με το νέο ισχύον νομικό πλαίσιο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.